Blog

Çfarë shkundi një vit më parë sistemin bankar në BE?

Në rast se nuk keni pasur mundësi të përditësoheni apo nuk keni pasur akses në wifi vitin e kaluar (shaka!), me datë 13 Janar 2018 u implementua direktiva e re e pagesave, siç njihet me shkurtimin PSD2! PSD2 pritet të ndryshojë tërësisht rregullat që formojnë sektorin e pagesave.

Çfarë është PSD2?

PSD2 është shkurtimi për ‘Direktiva e dytë e Shërbimit të Pagesave’ (Second Payment Services Directive). Formuar nga një sërë rregullash të propozuara nga Komisioni Evropian për të përshtatur shërbimet e pagesave në të gjithë Bashkimin Evropian, PSD2 është ndërtuar duke u bazuar mbi Direktivën e Parë të Shërbimeve të Pagesave, e futur në vitin 2009, me qëllim krijimin e një kuadri ligjor panevropian për shërbimet e pagesave.

Qëllimi i PSD2 është promovimi i inovacionit, përmirësimi i sigurisë së pagesave online dhe krijimi i konkurrencës midis bankave tradicionale dhe kompanive FinTech të të gjitha llojeve dhe madhësive, me synimin përfundimtar të zhvendosjes së balancit të fuqisë nga korporatat tek konsumatorët.

Pse na nevojitet?

Megjithëse sistemi bankar evropian është më i avancuar se në pjesë të tjera të botës, ka ende shumë mangësira. Pikë së pari, përdoren sisteme të ndryshme që e bëjnë të komplikuar integrimin midis njëri-tjetrit. Së dyti, bota financiare është ende e ngarkuar plot me tarifa të fshehura që zakonisht kalojnë menjëherë tek ne – klientët fundorë.

PSD2 synon t’i zgjidhë këto probleme duke lidhur të gjitha shërbimet e ndryshme financiare nëpërmjet një API të hapur bankare – një gjuhë e përbashkët e dizenjuar për t’u përdorur nga të gjitha këto sisteme bankare. Kjo do të thotë që llogaritë tuaja bankare, një portofol elektronik si EasyPay dhe çdo shërbim tjetër financiar që përdorni do të mund të fillojnë të komunikojnë lehtë dhe të punojnë së bashku për të ofruar funksione të përmirësuara, të ofrojnë një eksperiencë më të efektshme të përdoruesit dhe të ndihmojnë në uljen dhe përshtatjen e tarifave.

Pra, çfarë do të thotë kjo për bankat tradicionale?

Aktualisht, bankat janë shumë të rrepta në procesin e zgjedhjes se me kë vendosin të ndajnë informacion mbi klientin dhe të dhëna mbi llogarinë – në shumicën e kohës, banka juaj mund të bëjë para duke shitur ‘karakteristika të konsumatorëve’ ose ‘zakone të ndryshme mbi shpenzimet’ anonime, për bizneset që janë të gatshme të paguajnë deri në shuma të caktuara.

Me PSD2, kompani të aprovuara FinTech do të kenë mundësi të kërkojnë akses në informacionet e llogarisë suaj bankare nëpërmjet API-t të hapur (kërkesa aprovohet sigurisht vetëm me pëlqimin tuaj të qartë!). Efekti i menjëhershëm është që bankat tradicionale do të duhet të ndajnë informacion mbi klientët e tyre tashmë në një mënyrë të sigurt. Në fund të fundit, kjo do të thotë që më shumë njerëz, si ju, mund të fillojnë të zgjedhin një alternativë digjitale të besuar, si EasyPay, për të menaxhuar financat e tyre personale!

Për më tepër, PSD2 është projektuar pikërisht për t’ju shërbyer juve, konsumatorit dhe është hartuar qëllimisht sipas eksperiencave tuaja personale, jo sipas atyre të bankave tradicionale. Pra, çfarë do të thotë kjo?

Për ta shpjeguar më thjeshtë, nëpërmjet PSD2, ju do të përjetoni një ulje në tarifa dhe një rritje të transparencës, cka mund të shënojë rënien e të gjitha atyre tarifave ‘të shërbimit’ që të gjithë marrim në llogaritë tona bankare.

OK, por çka do të thotë PSD2 për mua?

Qëllimi kryesor i PSD2 është promovimi i konkurrencës në ekosistemin financiar, rritja e sigurisë në pagesat online dhe transparenca ndërmjet të gjitha sistemeve të ndryshme bankare. Ne kemi filluar të shohim lloje të reja të shërbimeve bankare dhe të pagesave digjitale, ndërkohë që këto janë vetëm shumë pak ide se cfarë mund të ndodhë me implementimin e plotë të PSD2:

Zgjidhje të zgjuara bankare

Meqenëse shërbime të ndryshme do të mund të lidhen me llogaritë tuaja bankare dhe me pëlqimin tuaj të marrin informacion, do të shihni aplikacione që grumbullojnë bilancet dhe historikun e transaksioneve nga të gjitha llogaritë tuaja bankare.

Këto aplikacione mund t’ju japin njohuri të vlefshme në lidhje me zakonet tuaja të shpenzimeve, t’ju sugjerojnë mënyra si të kurseni më shumë para dhe madje t’ju rekomandojnë kalimin në llogari të tjera që mund të kenë norma dhe karakteristika më të favorshme.

Transaksione të sigurta online

Sipas rregullave aktuale, kur ju blini online, detajet e kartës suaj i kalojnë tregtarit dhe subjekteve të tjera si PayPal ose MasterCard. Ata, nga ana tjetër, procesojnë pagesat nga llogaria juaj bankare nëpërmjet kompanive ndërmjetëse. Problemi me këtë proces është fakti që përfshihen një numër i konsiderueshëm lojtarësh.

Me PSD2, ju mund të blini online pa pasur nevojë të plotësoni detajet e llogarisë suaj – kjo do të thotë që ju mund të rezervoni një dhomë hoteli nga një internet kafe në zona rurale, në mënyrë të sigurtë dhe të besuar. Transaksionet tuaja do të sigurohen dhe mbrohen nga një autentikim i avancuar dhe rezultatet do të përkthehen në transaksione të sigurta, më të shpejta dhe më të lira.

Vlerësime të sakta të kredive

Agjensitë e kredive janë të njohura për vlerësime të pasakta të kredive, jo vetëm për shkak të papërgjegjësisë, por edhe sepse ata përdorin pika statike të të dhënave të cilat tregojnë shumë pak dhe jo mjaftueshëm informacion mbi zakonet tuaja financiare.

Megjithatë, me futjen e PSD2, këto agjensi mund të fitojnë akses tek të dhënat mbi transaksionet tuaja (sigurisht nëse ju jepni pëlqimin tuaj), kështu duke i lejuar ata të ndërmarrin vlerësime më të sakta të vlefshmërisë tuaj kreditore, apo probabilitetit për sa kohë ju mund të ripaguani një hua.

Jo më pagesa ektra për kartat e kreditit

Ne kemi thënë më lart se PSD2 synon t’i bëjë transaksionet më të lira – dhe nëse e keni lexuar artikullin deri këtu, po supozojmë që jeni të interesuar të mësoni se si mund të kurseni para.

PSD2 do të shfuqizojë tregtarët nga ngarkimi i klientëve për pagesat me kartë krediti. Për fat të keq, mund të vazhdoni të shihni akoma një nga ato “tarifat e prenotimit” apo terma të ngjashëm që shfaqen në fund të faturës para checkout-it, kjo për shkak se nëntregtuesit e PSD2 mund të vazhdojnë t’i ngarkojnë konsumatorët me tarifa, por duhet të jenë të aplikuara në mënyrë të barabartë në të gjitha metodat e pagesave (kështu, nuk do të penalizoheni më për përdorimin e kartave të kreditit).

Edhe pse ka ende shumë debate për këtë çështje, PSD2 ka potencialin t’i bëjë shpenzimet e kartave të kreditit falas për klientët ose, të paktën, të ulë ndjeshëm tarifat e aplikuara për pagesat me këto karta.

Kur hyn në fuqi PSD2?

Siç thamë në fillim, implementimi i PSD2 është i detyrueshëm për të gjitha shtetet anëtare të BE, përfshirë Britaninë e Madhe dhe ka hyrë në fuqi në 13 Janar 2018. Në Shqipëri, pritet që këtë vit të niset propozimi për implementimin e kësaj direktive kaq të rëndësishme, duke marrë parasysh se është një hap i domosdoshëm në avancimin e procesit të hyrjes së Shqipërisë në BE.

Implementimi i PSD2 në Shqipëri do të sillte oportunitete fantastike për EasyPay dhe lojtarë të tjerë inovatorë në treg, për të ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si i përqasim transaksionet online dhe menaxhimin e financave tona. Ndërkohë, ne në EasyPay ju sigurojmë që po vazhdojmë të punojmë fort që t’ju sjellim zgjidhje sa më praktike dhe të lehta për jetën tuaj.

 

Source: revolut.com

Facebook, Google dhe Amazon do të ndërhyjnë në sistemin bankar

Pas shumë vitesh, Mbretëria e Bashkuar më në fund ka parë që rregullat e hapura të bankave hyjnë në fuqi dhe veprojnë. Këto rregulla specifikojnë se çdo kompani financiare ose bankë do të duhet të ndajë të dhënat konfidenciale me palët e treta me pëlqimin e konsumatorëve.

Qëllimi i synuar për të bërë një ndryshim të tillë në ligj është te promovoje krahasimin dhe kalimin e llogarive bankare. Ka shumë njerëz që besojnë se qëllimi i synuar është padyshim një kuptim i dyfishtë me shumë sektorë bankarë duke u bërë më të arritshëm nga magnetet teknologjike si Facebook dhe Google.

Rregullat e reja në fuqi

Ka pasur rregulla të reja në lidhje me sektorin bankar të Britanisë së Madhe që kanë ardhur në fuqi të plotë. Këto rregulla specifikojnë se si bankat e Britanisë së Madhe do të duhet të ndajnë të dhënat e tyre konfidenciale me palët e treta.

“Bankingu i hapur” lançuar në janar 2018 në Mbretërinë e Bashkuar

Rregulli i “bankingut të hapur” hyri në veprim më 13 janar 2018. Sipas këtij rregulli, 9 bankat kryesore të Britanisë së Madhe janë urdhëruar të ndajnë të dhënat konfidenciale dhe private të klientëve me një palë të tretë. Megjithatë, është e rëndësishme që klienti të japë pëlqimin e tij para se të ndërmerren veprime të tilla.

Qëllimi i ndryshimeve të rregullave

Qëllimi i ndryshimit të rregullave është arritja e qëllimeve të sektorit financiar në afatgjatë.

Shpresohet se do të ketë një ndryshim të rëndësishëm në krahasimin e çmimeve të vërejtura pas këtij modifikimi në rregullin shtetëror.

Ndryshimi i llogarisë do të bëhet më i lehtë për konsumatorët, prandaj ata do ta kenë më të lehtë për alternimin midis llogarive.

Disavantazhet e rregullave të reja

Megjithatë, ka patjetër një dobësi për këtë ndryshim të rregullit. Ky ndryshim është i dukshëm vetëm nga një numër i vogël i vëzhguesve financiarë. Këta njerëz janë të shqetësuar se ky rregull i ndryshuar do ta bëjë më të lehtë për gjigantët e teknologjisë si Amazon dhe Google, si dhe platforma të ndryshme sociale si Facebook, për të arritur në sektorin financiar të Britanisë së Madhe. Prandaj një diskriminim shumë i dallueshëm dhe i qartë me siguri do të zbehet.

Deklarata zyrtare

Konsulenti zyrtar financiar digjital i Wired UK – David Birch – foli në emër të organizatës. Ai parashikon se ky ligj ka gdhendur një rrugë për gjigandët e teknologjisë, përkatësisht Google, Amazon, Apple dhe Microsoft për të ndërhyrë në sektorin financiar të Britanisë së Madhe. Pritet të ndodhë deri në fund të këtij viti.

 

Ky artikull është marrë nga: https://theoofy.com/1113/facebook-google-and-amazon-will-intervene-into-banking-fintech-news-today-analysis-fri-feb-22/

Kompanitë Fintech arrijnë një rekord prej 39.6 miliard dollarë në vitin 2018 në investime

Kompanitë Financiare teknologjike arritën një rekord prej 39.57 miliardë dollarësh nga investitorët globalë në 2018, duke u rritur me 120 % nga një vit më parë, sipas studimit të publikuar nga CB Insights.

Sipas studimit, financimi u rrit me 1.707 marrëveshje, nga 1.480 në 2017.

Rritja e fondeve rezultoi nga 52 investime më të mëdha se 100 milionë dollarë, të cilat ishin të kombinuara me 24.88 miliardë dollarë.

Një investim prej 14 miliardë dollarësh në Ant Financial, degë e pagesës e gjigantit kinez të tregtisë së jashtme Alibaba Group Holding Ltd, përbënte 35 % të fondeve financiare vetëm vitin e kaluar.

FILE PHOTO: A logo of Ant Financial is displayed at an event of the company in Hong Kong, China November 1, 2016. REUTERS/Bobby Yip

Në tre muajt e fundit të vitit, pesë kompani iu bashkuan rradhëve të lakmuara të “unicorns” të fintech, ose kompanive të vlerësuara në më shumë se 1 miliard dollarë. Këto përfshijnë ofruesin e kartës së kreditit Brex, bankën digjitale Monzo dhe agregatin e të dhënave Plaid.

Investitorët VC kanë derdhur miliarda dollarë në kompanitë e fintech, me shpresën se ata mund të fitojnë pjesën e tregut nga institucionet financiare, duke ofruar shërbime financiare dixhitale më të lira.

Fintechs kanë dalë në nivel global në të gjithë sektorët e financave, duke përfshirë huadhënien, sistemin e bankave dhe manaxhimin e pasurisë. Ndërkohë që raundet e mëdha kanë simbolizuar “unicorns” te rinj dhe kanë udhëhequr fondet për të arritur një rekord të lartë në 2018, CB Insights vlerëson se këto do të vonojnë vonesat e ofertave fillestare publike.

Sipas studimit, aktiviteti i IPO ka mundesi të mbetet i paqëndrueshëm në vitin 2019.

Azia pati rritjen më të madhe në numrin e marrëveshjeve në 2018, duke u rritur 38% nga një vit më parë dhe duke arritur një rekord prej $ 22.65 miliardë.

Në Shtetet e Bashkuara, kompanite fintechs arritën një rekord prej $ 11.89 miliardë nëpërmjet 659 investimeve, ndërsa numri i marrëveshjeve u ul në Europë, por financimi arriti një rekord prej $ 3.53 miliardë.

 

Ky artikull është marrë nga: https://www.reuters.com/article/us-fintech-funding/fintech-companies-raised-a-record-39-6-billion-in-2018-research-idUSKCN1PN0EL?utm_medium=email&utm_source=fintechweeklycom 

Ofertat e të premtes së zezë! Happy Black Friday!

Me rastin e të premtes së zezë (Black Friday), EasyPay ka menduar gjithashtu për të kënaqur dhe  bërë më të lumtur klientët e saj. Le ti zbulojmë suprizat!

 

  • Përdor aplikacionin EasyPay dhe fito!

Nuk keni kryer asnjëherë një pagesë nga aplikacioni EasyPay?

Bëj pagesën tënde të parë të premten , datë 23/11/2018 nga ora 00:01 deri në 16:00 dhe fito 200 lekë dhuratë nga ne!

 

  • Shopping lover? Kjo ofertë është për ty:

Në bashkëpunim me Altissia Prive, ofrohet 40% ulje për markat e kozmetikës që blihen me butonin EasyPay në https://altissiaprive.al/ dhe 25% për markat e veshjeve dhe orave.

 

-40% ulje vetëm ditën e premte në altissiaprive.com  për markat më cilësore dhe më në zë të kozmetikës:

La Saponaria, Biomarina, Domus Olea Toscana, Lily&Lolo.

(Përdor kodin EASYPAY40 në checkout për të përfituar zbritjen.)

 

-25% ulje vetëm ditën e premte në altissiaprive.com për marka ndërkombëtare të modës:

Isabella Rhea, Paul McNeal, Gas.

(Përdor kodin EASYPAY25 në checkout për të përfituar zbritjen.)

Çmimi, Gratë në Industrinë e Transferimit të Parave (IMTC)

Një risi në organizimet e IMTC!

Një mënyrë e re për të nxjerrë në dukje gratë në industrinë e transferimit të parave, u krijua “Çmimi për Gratë në Industrinë e Transferimit të Parave”, që jepen në konferencën e IMTC WORLD në Miami, e cila mbahet çdo nëntor. Kjo nuk është një garë, por një lloj nominimi për bashkëmoshatarë, duke theksuar gratë nga rajonet e botës, për të sjellë përpara emrat e tyre dhe historitë e tyre personale.

Në Evropë përmenden dhe janë nominuar tre gra që kanë krijuar një emër në industri.

Catherine Wines, Drejtoresh & Bashkëthemeluese e WorldRemit.
Linda Shomo, Themeluese dhe CEO e EasyPay në Shqipëri.
Marcela Gonzalez, Drejtoresh dhe Menaxhuese e Ria’s për Mbretërinë e Bashkuar.
Kjo nuk ka për qëllim të promovohet në spektrin e një konkursi, por si një mënyrë për të sjellë përpara gratë që kontribuojnë në përparimin në industri dhe japin një shembull të udhëheqjes dhe punës së madhe. Për ne si EasyPay është një privilegj dhe një kënaqësi të përfaqësohemi denjësisht në këto evente nën emrin e CEO’s tonë Linda Shomo, e cila mbështet dhe promovon masivisht këto vlera e arritje.

IMTC është në thelb një forum i sektorit të transfertave të parave, remitancave dhe pagesave ndërkufitare, një forum i njerëzve të përfshirë në ofrimin e shërbimeve financiare, si : Operatorët e Transferimit të Parave (MTO), firmat e këmbimit valutor, bankat, operatorët e përfshirë në shërbime financiare (MMOs), si dhe një numër i madh institucionesh, fitimprurëse dhe jofitimprurëse, që ofrojnë shërbime përgjatë korridoreve të migrimit, njerëzve ose kompanive, personale ose tregtare , formale apo joformale.

Për këtë industri IMTC sjell studiuesit, konsulentët, politikanët, rregullatorët, aktivistët, por edhe ofruesit e shërbimeve apo produkteve që ndërthuren me shërbimet bazë të industrisë. Disa mund të ofrojnë shërbime financiare për të njëjtët përdorues, si dhe shkëmbime të huaja, komunikime, udhëtime, shërbime paketimi etj. Ofruesit e teknologjisë, auditorët, shërbimet këshilluese juridike dhe rregullatore, profesionistët e pajtueshmërisë janë gjithashtu të mirëpritur të ndajnë ekspertizën e tyre dhe kontribuojnë në forcimin e këtij komuniteti.

 

Si PSD2 dhe Open Banking do të formojnë të ardhmen e pagesave

Ky artikull është shkruar nga Jeremy Thomson-Cook për Finextra.com:

“Kam kaluar shumë kohë në konferencat FinTech gjatë disa viteve të fundit duke menduar për ndikimin e PayTech, RegTech, LendTech – dhe gjithçka për të ardhmen e industrisë së shërbimeve financiare.

Ndërkohë që këto konferenca shpesh janë të gjata në vizion, ato ndonjëherë mund të jenë më të shkurtra në realitet dhe zakonisht në këtë pikë të bashkimit, rëndësia e rregullatorit të vjetër hyn në lojë.

Nivelimi i fushës së lojës

Këtë vit vendosja e Direktivës së dytë të Shërbimeve të Pagesave (PSD2) u ndërtua në iniciativën fillestare me qëllim nivelimin e fushës së lojës në favor të konsumatorëve. E pra, ky është vizioni gjithsesi.

Nivelimi i fushës së lojës brenda pagesave vjen posaçërisht në formën e institucioneve financiare që iniciojnë pagesat dhe shërbime të informacionit për kompanitë e tjera, për të cilat konsumatorët mund të lejojnë akses në të dhënat e tyre.

Ndërmarrje të tilla do të përfshijnë kompanitë e pagesave të financuara nga FinTech, ofruesit e shërbimeve të teknologjisë dhe rrjetet më të përgjithshme të komunikimit.

FinTech, lehtësuesi

Ashtu si me të gjitha gjërat, këto marrëdhënie shpesh bazohen në sisteme të vjetra dhe këtu  direktiva e PSD2 është në gjendje të ofrojë shkallëzim të vërtetë.

Ndërkohë që ofruesit tradicionalë dhe bizneset FinTech nuk janë diametralisht të kundërta, kompani më të reja, më fleksible dhe më teknologjike, janë gjithnjë më të afta të ofrojnë shërbime më të mira për ata që më parë ishin të mbyllur nga sistemet e vjetra dhe burokracia.

PSD2 u zhvillua me dijeninë se pagesat janë vetëm një fushë e një ekosistemi më të gjerë që përfshin aspekte të tjera të tregtisë ndërkombëtare, si financimi i tregtisë, logjistika, ekuivalenca rregullatore e qarkullimi i parave, dhe këtu iniciativa do të ristrukturojë industrinë për të ecur përpara.

Kujdestarët e të dhënave

Asnjë nga këto nuk do të ishte e mundur pa akses në të dhënat e klientit.

Prezantimi i Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) i ngarkon të dhënat e mbajtësit për të ruajtur, transmetuar dhe shfrytëzuar të dhënat në përputhje me rregullat e reja.

Shkeljet e GDPR dënohen rëndë – deri në 5% të të ardhurave globale të një kompanie – kështu që një shkelje e të dhënave nuk është vetëm një risk reputacioni, por në shumë raste një çështje ekzistenciale.

Si e tillë, dinamika vendimtare brenda gjithë kësaj është besimi. Përvec krizës financiare globale dhe skandaleve të mëvonshme në industrinë e shërbimeve financiare, klientët mbeten të lidhur me bankat e tyre.

Në këto momente hyn në lojë bukuria e Open Banking dhe PSD2. Përderisa bankat e reja sfiduese dhe ofruesit e shërbimeve financiare janë në gjendje të dëshmojnë se janë të besueshëm, atëherë do të bëhet gjithnjë e më e lehtë që konsumatorët të tundohen për të ndryshuar.

E ardhmja është e ndritshme

Pavarësisht nga të gjitha konsideratat e përshkruara më lart, në fund të fundit suksesi i vërtetë i PSD2 do të varet shumë nga mënyra se sa mirë është rregulluar iniciativa.

Ndërkohë që kjo mund të tingëllojë si një ëndërr e një politikani ndërinstitucional, kur një lojë që ndryshon zhvillimin rregullator siç është kjo, është mirëmbajtja dhe rritja që përcakton efikasitetin e saj.

Roma nuk u ndërtua në një ditë dhe PSD2 sigurisht që nuk do të jetë një sukses brenda natës pa investim dhe rregullimin e duhur.

PSD2 është më pak se 8 muajsh, dhe ndërsa është ende herët për ta etiketuar atë si një sukses apo jo, ajo mbetet ndryshimi më emocionues rregullator për FinTechs që nga shfaqja e tyre disa vjet më parë.”

Ky artikull është marrë nga: https://www.finextra.com/blogposting/15965/how-psd2-and-open-banking-will-shape-the-future-of-payments