Facebook, Google dhe Amazon do të ndërhyjnë në sistemin bankar

Pas shumë vitesh, Mbretëria e Bashkuar më në fund ka parë që rregullat e hapura të bankave hyjnë në fuqi dhe veprojnë. Këto rregulla specifikojnë se çdo kompani financiare ose bankë do të duhet të ndajë të dhënat konfidenciale me palët e treta me pëlqimin e konsumatorëve.

Qëllimi i synuar për të bërë një ndryshim të tillë në ligj është te promovoje krahasimin dhe kalimin e llogarive bankare. Ka shumë njerëz që besojnë se qëllimi i synuar është padyshim një kuptim i dyfishtë me shumë sektorë bankarë duke u bërë më të arritshëm nga magnetet teknologjike si Facebook dhe Google.

Rregullat e reja në fuqi

Ka pasur rregulla të reja në lidhje me sektorin bankar të Britanisë së Madhe që kanë ardhur në fuqi të plotë. Këto rregulla specifikojnë se si bankat e Britanisë së Madhe do të duhet të ndajnë të dhënat e tyre konfidenciale me palët e treta.

“Bankingu i hapur” lançuar në janar 2018 në Mbretërinë e Bashkuar

Rregulli i “bankingut të hapur” hyri në veprim më 13 janar 2018. Sipas këtij rregulli, 9 bankat kryesore të Britanisë së Madhe janë urdhëruar të ndajnë të dhënat konfidenciale dhe private të klientëve me një palë të tretë. Megjithatë, është e rëndësishme që klienti të japë pëlqimin e tij para se të ndërmerren veprime të tilla.

Qëllimi i ndryshimeve të rregullave

Qëllimi i ndryshimit të rregullave është arritja e qëllimeve të sektorit financiar në afatgjatë.

Shpresohet se do të ketë një ndryshim të rëndësishëm në krahasimin e çmimeve të vërejtura pas këtij modifikimi në rregullin shtetëror.

Ndryshimi i llogarisë do të bëhet më i lehtë për konsumatorët, prandaj ata do ta kenë më të lehtë për alternimin midis llogarive.

Disavantazhet e rregullave të reja

Megjithatë, ka patjetër një dobësi për këtë ndryshim të rregullit. Ky ndryshim është i dukshëm vetëm nga një numër i vogël i vëzhguesve financiarë. Këta njerëz janë të shqetësuar se ky rregull i ndryshuar do ta bëjë më të lehtë për gjigantët e teknologjisë si Amazon dhe Google, si dhe platforma të ndryshme sociale si Facebook, për të arritur në sektorin financiar të Britanisë së Madhe. Prandaj një diskriminim shumë i dallueshëm dhe i qartë me siguri do të zbehet.

Deklarata zyrtare

Konsulenti zyrtar financiar digjital i Wired UK – David Birch – foli në emër të organizatës. Ai parashikon se ky ligj ka gdhendur një rrugë për gjigandët e teknologjisë, përkatësisht Google, Amazon, Apple dhe Microsoft për të ndërhyrë në sektorin financiar të Britanisë së Madhe. Pritet të ndodhë deri në fund të këtij viti.

 

Ky artikull është marrë nga: https://theoofy.com/1113/facebook-google-and-amazon-will-intervene-into-banking-fintech-news-today-analysis-fri-feb-22/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *